For højt tryk i øjet

Væsketrykket i øjnene måles i enheden millimeter kviksølv (mmHg). Alle mennesker har et væsketryk i øjnene, som normalt er næsten ens på de 2 øjne hos samme person. Men væsketrykket i øjnene kan være forskelligt fra person til person. De fleste har dog et tryk på 21 mmHg eller derunder. Derfor har man fastsat 21 mmHg som den øverste grænse for det normale tryk i øjet. Men da en del af befolkningen har højere tryk end dette uden at udvikle grøn stær, kan man ikke screene befolkningen ved at måle trykket på alle. Hvis man har et tryk, som er højere end 21 mmHg, har man altså forhøjet tryk i øjet. Dette kaldes også oculær hypertension.

Hos nogle af de mennesker der har forhøjet tryk i øjet, vil det forhøjede tryk medføre skade på synsnerven, og dermed skade på synet. Hvis dette sker, kaldes tilstanden for grøn stær (glaucom). Men dette sker ikke hos alle med forhøjet tryk i øjet. Det vil altså sige, at hvis man har forhøjet tryk i øjet, har man en risiko for at få grøn stær og dermed tabe sit syn, men det vil ikke ske for alle med forhøjet tryk i øjnene. Selv om man har forhøjet tryk i øjnene, vil nogle altså ikke få skader på synet, og dermed ikke udvikle grøn stær.

Da grøn stær (glaucom) er en alvorlig sygdom, som medfører et blivende synstab, er det vigtigt at opspore de personer med forhøjet tryk, som vil udvikle grøn stær. Hvis behandling for grøn stær iværksættes i tide, kan synstabet ved sygdommen forhindres.

Hvis du er i risiko for at udvikle grøn stær, er det vigtigt, at du kontrolleres regelmæssigt hos øjenlægen, og hvis der er tegn til, at du er ved at udvikle grøn stær, eller risikoen for dette er meget høj, vil behandling for grøn stær blive iværksat. Hvis der ikke er tegn til at du er ved at udvikle grøn stær, vil behandling ikke blive iværksat, da behandling er med risiko for bivirkninger.

Behandling af grøn stær består i de fleste tilfælde af øjendråber, som nedsætter trykket i øjnene. Dråberne skal anvendes dagligt, og når behandling først er iværksat, skal man regne med at behandlingen skal forsætte resten af livet.

Ved de regelmæssige kontroller hos øjenlægen, vil du få foretaget undersøgelse af synet, trykket i øjnene og synsnervernes tilstand. Ud fra disse undersøgelser kan øjenlægen se, hvis du er ved at udvikle grøn stær, eller hvis risikoen for dette er meget høj. Hvis dette er tilfældet vil du blive informeret om muligheder for behandling.

Forhøjet tryk i øjet (oculær hypertension) er altså ikke det samme som grøn stær (glaucom), men har man forhøjet tryk i øjet, kan man eventuelt være i særlig risiko for at udvikle grøn stær. Er man i særlig risiko, bør man kontrolleres regelmæssigt, så behandling kan iværksætte i tide, hvis grøn stær skulle udvikle sig. Hvis man udvikler grøn stær, er der gode behandlingsmuligheder.
ØJENKLINIKKEN RINGKØBING
Nørredige 9
DK - 6950 Ringkøbing
+45 9732 0055
CVR no. 29946094
mail: kontakt@oejenklinikkenringkoebing.dk
   

© ØJENKLINIKKEN RINGKØBING 2016    |    All rights reserved